ซานเชส 1 ลิตร (ฟิโพรนิล)

ชื่อสินค้า : ซานเชส
ชื่อสามัญ : ฟิโพรนิล 5% W/V SC (Fipronil)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 560-2555
กลุ่มสารเคมี : Fiprole
ชื่อบริษัท : บริษัท แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด