ซีพี-เอมีน 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : ซีพี-เอมีน
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม 84% W/V SL (2,4-D dimethyl ammonium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2439-2556
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท คอร์ป โพรเทคชั่น อะโกร (ประเทศไทย) จำกัด