ซูมิโซย่า 5 กรัม

ชื่อสินค้า : ซูมิโซย่า
ชื่อสามัญ : ฟลูมิออกซาซิน 50% WP (Flumioxazin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 808-2555
กลุ่มสารเคมี : N-phenylphthalimide
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด