ดาราท๊อก เอ็กซ์ 15 กก

ชื่อสินค้า : ดาราท๊อก เอ็กซ์
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไอโซบิวทิลเอสเตอร์ + บิวทาคลอร์ 3.76% + 4% GR (2,4-D Isobutyl Ester + Butachlor)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 58-2556
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid + Chloroacetamide
ชื่อบริษัท : บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด