ดารามูเร่ 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : ดารามูเร่
ชื่อสามัญ : ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 15% + 15% W/V EC (Difenoconazole + Propiconazole)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1862-2556
กลุ่มสารเคมี : Triazole
ชื่อบริษัท : บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด