ดาโคนิล 500 กรัม

ชื่อสินค้า : ดาโคนิล
ชื่อสามัญ : คลอโรทาโลนิล 75% WP (Chlorothalonil)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 960-2555
กลุ่มสารเคมี : Chloronitrile
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด