ดี เอ็ม เอ 6 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : ดี เอ็ม เอ 6
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม 84% W/V SL (2,4-D dimethyl ammonium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2174-2555
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จำกัด