ตามนัด (สารจับใบ)

ชื่อสินค้า : สารจับใบชนิดเข้มข้น
ชื่อบริษัท : บริษัท วัคซีน อโกร จำกัด