ทรอมโซ่ (อะลาคลอร์)

ชื่อสินค้า : ทรอมโซ่
ชื่อสามัญ : อะลาคลอร์ (Alachlor)
สารสำคัญ : 2-chloro-2′ ,6′ -diethyl-N-methoxymethylacetanilide 48% W/V EC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1119-2556
กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide
ชื่อบริษัท : บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จำกัด
จัดจำหน่ายโดย : บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด