ทูมอร์ 250 ซีซี (บิสไพริแบก)

ชื่อสินค้า : ทูมอร์
ชื่อสามัญ : บิสไพริแบก โซเดียม 10% W/V OF (Bispyribac-Sodium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : –
กลุ่มสารเคมี : Pyrimidinyloxybenzoic
ชื่อบริษัท : บริษัท แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด