นกหวีด 100 ซีซี

ชื่อสินค้า : นกหวีด (นกหวีด 100 ซีซี + ลาแตร์ 100 ซีซี)
ชื่อสามัญ : บิสไพริแบก-โซเดียม 10% W/V SC (Bispyribac-Sodium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 841-2556 (นกหวีด)
กลุ่มสารเคมี : Pyrimidinyloxybenzoic
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด