นาติโว 250 กรัม

ชื่อสินค้า : นาติโว 75 ดับบลิวจี
ชื่อสามัญ : ทีบูโคนาโซล + ไตรฟลอกซีสโตรบิน 50% + 25% WG (Tebuconazole + Trifloxystrobin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 82-2554
กลุ่มสารเคมี : Triazole + Oximinoacetate
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด