นิโกะ พลัส

ชื่อสินค้า : นิโกะ พลัส
ชื่อสามัญ : นิโคซัลฟูรอน 6% W/V OD (Nicosulfuron) + อาทราซีน 90% WG (Atrazine)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : –
กลุ่มสารเคมี :
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด