บลาสน๊อค (ชุดมือปราบ..โรคไหม้โรคเน่า)

สินค้าที่บรรจุภายใน :
1. ชื่อสินค้า : เมส
    ชื่อสามัญ : ไตรไซคลาโซล (Tricyclazole)
    สารสำคัญ : Tricyclazole 75% WP
    ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 245-2559
2. ชื่อสินค้า : สารเพิ่มประสิทธิภาพสารกำจัดโรคพืช แบคคิลเลอร์
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด / บริษัท ยูไนเต็ด พรีเมียร์ (ไทยแลนด์) จำกัด