บาร์เซ (ออกซาไดอะซอน)

ชื่อสินค้า : บาร์เซ
ชื่อสามัญ : ออกซาไดอะซอน 25% EC (Oxadiazon)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2224-2555
กลุ่มสารเคมี : Oxadiazole
ชื่อบริษัท : บริษัท แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด