บาสต้า เอ็กซ์ 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : บาสต้า เอ็กซ์
ชื่อสามัญ : กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม 15% W/V SL (Glufosinate-ammonium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 341-2555
กลุ่มสารเคมี : Phosphinic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด