บิสคูล (บิสไพริแบก ผง) 100 กรัม

ชื่อสินค้า : บิสคูล (แจมเมอร์ 100 กรัม + กรีนเบลท์ 100 ซีซี)
ชื่อสามัญ : บิสไพริแบก-โซเดียม 20% WP (Bispyribac-Sodium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 117-2557 (แจมเมอร์)
กลุ่มสารเคมี : Pyrimidinyloxybenzoic
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด