บีบีการ์ด (ยาคุมฆ่า)

ชื่อสินค้า : บีบีการ์ด
ชื่อสามัญ : โพรพานิล + ไทโอเบนคาร์บ (Propanil + Thiobencarb)
สารสำคัญ : 3′,4′-dichloropropionanilide+S-4-chlorobenzyl diethylthiocarbamate; S-4-chlorobenzyl diethyl (thiocarbamate) 30% + 30% W/V EC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1287-2556
กลุ่มสารเคมี : Anilide + Thiocarbamate
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด