บีบีบิวทาคลอร์ (คุมเลน)

ชื่อสินค้า : บีบีบิวทาคลอร์
ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์ (Butachlor)
สารสำคัญ : N-butoxymethyl-2-chloro-2′,6′ diethylacetanilide 60% W/V EW
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1041-2563
กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด