บีบีเพรทิลาคลอร์ (คุมเลน)

ชื่อสินค้า : บีบีเพรทิลาคลอร์
ชื่อสามัญ : เพรทิลาคลอร์ (Pretilachlor)
สารสำคัญ : 2-chloro-2′,6′-diethyl-N-(2-propoxyethyl)acetanilide 30% W/V EC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 398-2556
กลุ่มสารเคมี : Chloroacetamide
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด