บีบีเพ็นดิ (เพนดิเมทาลิน)

ชื่อสินค้า : บีบีเพ็นดิ
ชื่อสามัญ : เพนดิเมทาลิน (Pendimethalin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1532-2557
กลุ่มสารเคมี : Dinitroaniline
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด