บีบีเม็คติน (อะบาเมกติน)

ชื่อสินค้า : บีบีเม็คติน
ชื่อสามัญ : อะบาเมกติน (Abamectin)
สารสำคัญ : abamectin 1.8% W/V EC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1953-2555
กลุ่มสารเคมี : Avermectin
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด