บีบีไรซ์ เอเมอรัล กรีน (ต้นแข็ง กอใหญ่ ใบตั้ง)

ชื่อสินค้า : บีบีไรซ์ เอเมอรัล กรีน
สารสำคัญ : โพลีฟีนอล ซอลท์มิน (Polyphenol Saltmin)
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด