ปุ๋ยเคมี ทุ่งเศรษฐี เบอร์ 12

ชื่อสินค้า : ปุ๋ยเคมี ทุ่งเศรษฐี เบอร์ 12
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 25%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 5%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 5%
ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ : 14-2558 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อบริษัท : บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร จำกัด