พรีซิน 1 กก

ชื่อสินค้า : พรีซิน
ชื่อสามัญ : อาทราซีน 80% WP (Atrazine)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 842-2555
กลุ่มสารเคมี : 1,3,5-Triazine
ชื่อบริษัท : บริษัท อาคเนย์เกษตรกรรม จำกัด