พาแดน 50 เอสพี 1 กก

ชื่อสินค้า : พาแดน 50 เอสพี
ชื่อสามัญ : คาร์แทป ไฮโดรคลอไรด์ 50% SP (Cartap Hydrochloride)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 474-2555
กลุ่มสารเคมี : 2-dimethylaminopropane-1,3-dithiol
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด