พาโตน๊อก 1 กก

ชื่อสินค้า : พาโตน๊อก
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี โซเดียมซอลต์ 95% SP (2,4-D Sodium Salt)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1049-2556
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)