พีเอท 50 ตราเจ็ท

ชื่อสินค้า : พีเอท 50 ตราเจ็ท
ชื่อสามัญ : เฟนโทเอต (Phenthoate)
สารสำคัญ : Phenthoate 50% W/V EC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 745-2561
กลุ่มสารเคมี : Organophosphate [กลุ่ม 1B]
ชื่อบริษัท : บริษัท เรนโบว์ อโกรไซเอนเซส จำกัด