ฟลอร์แบค เอฟซี 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : ฟลอร์แบค เอฟซี
ชื่อสามัญ : บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bacillus Thuringensis Subsp. Aizawai)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 690-2555
กลุ่มสารเคมี : Bacterium
ชื่อบริษัท : บริษัท แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด