แมมมอท ฟองดู 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : แมมมอท ฟองดู
Amino Acid 8% Seaweed Extract 16%
ชื่อบริษัท : บริษัท เทพวัฒนา จำกัด