ฟอรัม 250 กรัม

ชื่อสินค้า : ฟอรัม
ชื่อสามัญ : ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP (Dimethomorph)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1875-2555
กลุ่มสารเคมี : Cinnanic Acid Amide
ชื่อบริษัท : บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด