ฟามีน 84 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : ฟามีน 84
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม 84% W/V SL (2,4-D dimethyl ammonium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2056-2561
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมีคัล จำกัด