ฟินโคนิล 500 กรัม

ชื่อสินค้า : ฟินโคนิล
ชื่อสามัญ : คลอโรทาโลนิล 75% WP (Chlorothalonil)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1884-2556
กลุ่มสารเคมี : Chloronitrile
ชื่อบริษัท : บริษัท เกษตร ยูไนเต็ด จำกัด