มายซีน 90 ชนิดเม็ด 900 กรัม

ชื่อสินค้า : มายซีน 90 ดับเบิ้ลยูจี
ชื่อสามัญ : อาทราซีน 90% WG (Atrazine)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : ดูจากรูปสินค้า
กลุ่มสารเคมี : 1,3,5-Triazine
ชื่อบริษัท : บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จำกัด