เอลทร้า 5 จี 15 กก

ชื่อสินค้า : เอลทร้า 5 จี
ชื่อสามัญ : คาร์โบซัลแฟน 5% GR (Carbosulfan)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : ดูจากรูปสินค้า
กลุ่มสารเคมี : Carbamate
ชื่อบริษัท : บริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด