ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกและแมลงคลาน ตราเครื่องบิน 227 กรัม

ชื่อสินค้า : ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกและแมลงคลาน ตราเครื่องบิน
ชื่อสามัญ : ไซเปอร์เมทริน 3% W/W (Cypermethrin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : อย. วอส. 640/2555
กลุ่มสารเคมี : 
ชื่อบริษัท : ร้าน นิวมหาชัย