ยูทรีออน 40 (ไตรอะโซฟอส) 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : ยูทรีออน 40
ชื่อสามัญ : ไตรอะโซฟอส (Triazophos)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2477-2557
กลุ่มสารเคมี : Organosphosphate
ชื่อบริษัท : บริษัท ยูโนเคม จำกัด