รถแดง (ลดอาการพิษที่เกิดจากใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช)

ชื่อสินค้า : รถแดง
Liquid Humid Acids for Foliar & Root Application
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด