รอนสตาร์ 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : รอนสตาร์
ชื่อสามัญ : ออกซาไดอะซอน 25% EC (Oxadiazon)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1287-2555
กลุ่มสารเคมี : Oxadiazole
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด