รอฟรัล 500 กรัม (ไอโพรไดโอน)

ชื่อสินค้า : รอฟรัล
ชื่อสามัญ : ไอโพรไดโอน 50% WP (Iprodione)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1431-2557
กลุ่มสารเคมี : Dicarboximide
ชื่อบริษัท : บริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด