ราเจอร์น๊อค (ชุดมือปราบโรค)

สินค้าที่บรรจุภายใน :
1. ชื่อสินค้า : อาซากิ
    ชื่อสามัญ : ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล (Difenoconazole+Propiconazole)
    สารสำคัญ : Difenoconazole+Propiconazole 15+15% W/V EC
    ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1988-2555
2. ชื่อสินค้า : ปุ๋ยเคมี แมกเนท
    ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ : 1764/2556 (กรมวิชาการเกษตร)
3. ชื่อสินค้า : สารเพิ่มประสิทธิภาพสารกำจัดโรคพืช แบคคิลเลอร์
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด / บริษัท โอเอซิส อะโกร จำกัด