สตาร์เกิล เอสแอล 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : สตาร์เกิล เอสแอล
ชื่อสามัญ : ไดโนทีฟูแรน 10% SL (Dinotefuran)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : –
กลุ่มสารเคมี : Neonicotinoid
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด