สวีปเปอร์ 25 (ชุด 25 เก็บหญ้า)

สินค้าที่บรรจุภายใน :
1. ชื่อสินค้า : บีบีโก้
    ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไอโซบิวทิล เอสเทอร์ + โพรพานิล (2,4-D isobutyl ester + Propanil)
    สารสำคัญ : 2-methylpropyl(2,4-dichlorophenoxy)acetate + 3,4-dichloropropionanilide 40%+20% W/V EC
    ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 907-2556
2. ชื่อสินค้า : ชูทกัน 20
    ชื่อสามัญ : บิสไพริแบคโซเดียม (Bispyribac sodium)
    สารสำคัญ : Bispyribac-sodium 20% WP
    ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1342-2556
3. ชื่อสินค้า : สารเพิ่มประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืช กรีนเบลท์
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด / บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด / บริษัท ชูทเตอร์ อะโกร จำกัด