สะตอม (สารกำจัดหนู) 10 กก

ชื่อสินค้า : สะตอม
ชื่อสามัญ : โฟลคูมาเฟน (Flocoumafen)
สารสำคัญ : 4-hydroxy-3-[1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifuro-methylbexzyloxy) phenyl]-1-naphthyl] coumarin 0.005% W/W
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : กปศ. 02 04 51 0362
กลุ่มสารเคมี : Coumarin
ชื่อบริษัท : บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)จำกัด