หมาแดง-น้ำ 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : หมาแดง-น้ำ
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม 84% W/V SL (2,4-D dimethyl ammonium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 592-2555
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด