อมิสตา 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : อมิสตา
ชื่อสามัญ : อะซอกซีสโตรบิน 25% W/V SC (Azoxystrobin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 20-2554
กลุ่มสารเคมี : Strobilurin type
                   : methoxyacrylate [กลุ่ม 11 สารป้องกันกำจัดโรคพืช]
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด