อวาทา 50 กรัม

ชื่อสินค้า : อวาทา
ชื่อสามัญ : คลอแรนทรานิลิโพรล 30% WG (Chlorantraniliprole)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 339-2554
กลุ่มสารเคมี : Diamides
ชื่อบริษัท : บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท เจียไต๋ จำกัด