ออติวา 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : ออติวา 325 เอสซี
ชื่อสามัญ : อะซอกซีสโตรบิน + ไดฟีโนโคนาโซล 20% + 12.5% W/V SC (Azoxystrobin + Difenoconazole)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 223-2554
กลุ่มสารเคมี : Triazole + Strobilurin type : Methoxyacrylate [กลุ่ม 3+11]
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด