ออทุส (สารกำจัดไรศัตรูพืช)

ชื่อสินค้า : ออทุส
ชื่อสามัญ : เฟนไพรอกซิเมต 5% W/V SC (Fenpyroximate)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1631-2556
กลุ่มสารเคมี : Acaricide [กลุ่ม 21A สารกำจัดไรศัตรูพืช]
ชื่อบริษัท : บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)