ออสโมโค้ท สูตร 12-25-6 1 กก

ชื่อสินค้า : ออสโมโค้ท 12-25-6
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 12%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 25%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 6%
ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ : 2758-2558 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด